Invitații

Chiar dacă toate afișele, toți fluturașii sau toate meșele sunt o formă de invitație, probabil cea mai sofisticată dintre aceestea este invitația înmânată personal.